MERSEY SP. Z O. O.

ul. Anastazego Kowalczyka 16/441, 03-193 Warszawa, KRS 0000526365, REGON 147473701, NIP 7010443056

Adres do korespondencji: Mersey Sp. z o.o. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa

AKTUALNOŚCI:

1.04.2019

Spółka Mersey Sp. z o.o. informuje, że planuje podział spółki. Poniżej przedstawiamy:

1. PLAN PODZIAŁU
Spółki "Mersey spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" z siedzibą w Warszawie
w trybie art. 529 § 1 pkt. 4) Kodeksu spółek handlowych (dalej również jako; "KSH") przez przeniesienie części majątku spółki dzielonej na spółkę nowo zawiązaną (podział przez wydzielenie) i pozostawienie części majątku w spółce "Mersey spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" w Warszawie

załącznik 1

załącznik 2

załącznik 3

załącznik 4

załącznik 5

załącznik 6

załącznik 7